Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona

Pl. Lesseps, 1
08023 Barcelona

Telf: 932384555
Fax: 932182275
email: info@uitb.cat