Montserrat Garrigó

Llicenciada en Ciències Biològiques, Màster en Microbiologia Clínica i Doctora encCiències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Microbiologia i Parasitologia Clínica. Des de 1992 ha centrat la seva activitat assistencial i de recerca en l’àmbit de la Micobacteriologia al laboratori de Microbiologia de l’HSCSP de Barcelona.

Detalles del ponente
    Idiomas